dijous, 3 de març de 2016

Mater amatisima
Mater amatisima (1980), de José Antonio Salgot amb guió de Bigas Luna
Víctoria Abril (mare) i Julito de la Cruz (fill)