Architects

Àtia (Polly Walker) sedueix el seu fill Octavi, a Rome

Architecture of the Taboo proposa una mirada sobre les relacions incestuoses entre mare i fill a través de la producció artística, especialment en el cinema i la literatura, i també en la fotografia quan es tracti d'un testimoni gràfic, defugint en tot moment la pornografia, excepte els clàssics del cinema d'adults, com Taboo o American Style. La intenció és que sigui el document el que provoqui la reflexió sobre el tema.

De totes les formes d'incest el de mare i fill és l'únic, deixant de banda tragèdies i abusos (que aquest taller d'arquitectura no defensa), que té un component cultural, entenent com a cultura no només l'expressió artística i intel·lectual, sinó també la neurosi i el desordre emocional que comporta l'acceptació de l'ordre social.

*

Architecture of the Taboo propone una mirada sobre las relaciones incestuosas entre madre e hijo a través de la producción artística, especialmente en el cine y la literatura, y también en la fotografía cuando se trate de un testimonio gráfico, huyendo en todo momento de la pornografía, excepto los clássicos del cine de adultos, como Taboo o American Style. La intención es que sea el documento lo que provoque la reflexión sobre el tema.


De todas las formas de incesto el de madre e hijo es el único, dejando de lado tragedias y abusos (que este taller de arquitectura no defiende), que tiene un componente cultural, entendiendo como cultura no sólo la expresión artística e intelectual, sino también la neurosis y el desorden emocional que conlleva la aceptación del orden social.