Documents

Sex with grandmother

Aquest pamflet titolat Sex with grandmother (en realitat és la mare, com veureu si llegiu), de Moses David, pertany als arxius de publicacions i documents secrets (segons la seva terminologia) de The Family Internacional, una secta també coneguda com The Family o Children of God. El publiquen sota unes exempcions de responsabilitat que es poden llegir en el document original.

Aquest original digital es compon d'imatges preses sobre l'original en paper i van acompanyades d'una transcripció obtinguda per lectura d'imatge (OCR) , per la qual cosa conté errors de lectura, que s'accentuen a partir del capítol 40.

El text que es presenta en aquesta pàgina de Documents és una traducció automàtica feta amb la tecnologia de Google, i es troba en fase de correcció.

Pel que fa al contingut, presenta una delirant biografia de l'autor, on explica les aventures familiars, els viatges missioners amb la seva mare, com van començar les seves relacions sexuals incentuoses i com tot plegat es barreja es barreja amb teories religioses que intenten justificar l'incest, no tant per què es produeix (ell ho explica molt bé: és el tema clàssic de la mare abandonada pel marit que busca companyia en un fill que sempre ha estat molt proper a ella), sinó les raons que justifiquen la continuïtat i la bondat de la relació.

*
Este panfleto titulado Sex with Grandmother (en realidad es la madre, como veréis si leéis), de Moses David, pertenece a los archivos de publicaciones y documentos secretos (según su terminología) de The Family Internacional, una secta también conocida como The Family o Children of God. Se publica bajo unas exenciones de responsabilidad que se pueden leer en el documento original.

Este original digital se compone de imágenes tomadas sobre el original en papel y van acompañadas de una transcripción obtenida por lectura de imagen (OCR), por lo que contiene errores de lectura, que se acentúan a partir del capítulo 40.

El texto que se presenta en esta página de
Documents es una traducción automática al catalán (no ofreceremos la tradución al castellano, puesto que se puede realizar fàcilmente con un traductor automático) hecha con la tecnología de Google, y se encuentra en fase de corrección.

En cuanto al contenido, presenta una delirante biografía del autor, donde explica las aventuras familiares, los viajes misioneros con su madre, cómo empezaron sus relaciones sexuales incentuosas y cómo todo se mezcla se mezcla con teorías religiosas que intentan justificar el incesto, no tanto por qué se produce (él lo explica muy bien: es el tema clásico de la madre abandonada por el marido que busca compañía en un hijo que siempre ha sido muy cercano a ella), sino las razones que justifican la continuidad y la bondad de la relación.


Traducción (provisional en catalán)